Materská škola - Všeobecné informácie

Všeobecné informácie

Materská škola v obci Kajal je dvojtriedna materská škola s počtom detí 19 v triede s VJM a s počtom detí 22 v triede s VJS.

MŠ sídli v spoločnej budove so základnou školou s VJM, má k dispozícii dve triedy, školskú jedáleň, hygienické priestory. Triedy sú zariadené novým nábytkom, s dostatočným množstvom učebných pomôcok a hračiek pre deti. Obe sú vybavené interaktívnymi tabuľami. K budove patrí aj priestranný dvor s preliezkami a pieskoviskom. Pedagogickí zamestnanci sa snažia zabezpečiť pre deti pestrý a zaujímavý program počas celého roka, v spolupráci s rodičmi aj so zriaďovateľom.
Od začiatku školského roka sme stihli hudobné predstavenie o jeseni,kde si deti spoločne zaspievali aj zatancovali.

Zúčastnili sme sa ako diváci na speváckej súťaži pre deti MŠ v Galante, zdobili sme tekvice spolu s rodičmi a zorganizovali lampionový sprievod. Ďalšie aktuálne fotografie budeme zverejňovať priebežne.

Horváthová, riaditeľka MŠ