Materská škola - Všeobecné informácie

Všeobecné informácie

MŠ sídli v spoločnej budove so základnou školou s VJM, má k dispozícii dve triedy, školskú jedáleň, hygienické priestory. Triedy sú zariadené novým nábytkom, s dostatočným množstvom učebných pomôcok a hračiek pre deti. Obe sú vybavené interaktívnymi tabuľami. K budove patrí aj priestranný dvor s preliezkami a pieskoviskom. Pedagogickí zamestnanci sa snažia zabezpečiť pre deti pestrý a zaujímavý program počas celého roka, v spolupráci s rodičmi aj so zriaďovateľom.

riaditeľka MŠ