Predaj poľnohospodárskej pôdy - Kajal - Nemeskajal