Územný plán - grafika - Kajal - Nemeskajal

Územný plán – grafika

Na uvedenom linku sa nachádza interaktívna mapa návrhu ÚP obce Kajal:

color=“#279a35″]INTERAKTÍVNA MAPA TU!

Prílohy