Aktuálne opatrenia ÚVZ SR v súvislosti s ochorením COVID-19 - Kajal - Nemeskajal