Denný poplatok za jedlo - Kajal - Nemeskajal

Denný poplatok za jedlo v MŠ Kajal:

desiata:     0,28 €
obed:         0,68 €
olovrant:   0,23 €

spolu:         1,19 €

Odhlasovanie zo stravy do 8.00 hod. u kuchárky v mš alebo telefonicky 0915 690 445 /vedúca šj/.