Denný poplatok za jedlo - Kajal - Nemeskajal

Denný poplatok za jedlo v MŠ Kajal:

desiata:     0,36 €
obed:         0,85 €
olovrant:   0,24 €

spolu:         1,45 €

IBAN účtu ŠJ: SK88 0200 0000 3500 0723 0132

Odhlasovanie zo stravy do 7,30 hod. u kuchárky v mš alebo telefonicky 0915 690 445 /vedúca šj/.