Dodatok č.1 k zmluve - Omoss s.r.o. - Kajal - Nemeskajal