Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 - Kajal - Nemeskajal

Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

0

Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej komisie môžete posielať na emailovú adresu: kajal@kajal.sk

Kandidátne listiny pre voľby starostu obce a pre voľby do obecného zastupiteľstva môžete odovzdať osobne na obecnom úrade alebo u. p. Szendrődiovej do 11.9.2018 / do 00.00 hod./.

Zapisovateľ komisie: Krisztína Szendrődiová,  tel.číslo: 0902 155 248

Komentáre sú zakázané.