Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb prezidenta Slovenskej republiky 2019 - Kajal - Nemeskajal

Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb prezidenta Slovenskej republiky 2019

0

Termín volieb prezidenta SR sa uskotoční dňa 16.3.2019.

Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej komisie môžete posielať na emailovú adresu: kajal@kajal.sk

alebo odovzdať osobne na obecnom úrade  u. p. Szendrődiovej do 11.02.2019 .

Zapisovateľ komisie: Krisztína Szendrődiová,  tel.číslo: 0902 155 248

Komentáre sú zakázané.