Informácia k novým vyhláškam zverejneným vo Vestníku vlády SR (prevádzky, hromadné podujatia) - Kajal - Nemeskajal