Nachádzate sa v: Zmluvy

Dodatky ku zmluve o dielo č. 02/082015 Zhotoviteľ: MAXNETWORK, s.r.o.

Zámenná zmluva, M. Rozkoš a I. Rozkošová

Vybudovanie digitálneho kamerového systému obce Kajal

Vypracovanie svetelno-technickej štúdie a technického riešenia projektu modernizácie verejného osvetlenia v obci v rozsahu a skladbe požadovanej výzvou KaHR-22VS-1501 MH…

1 2 3 4 6