Nachádzate sa v: Zmluvy

Vypracovanie svetelno-technickej štúdie a technického riešenia projektu modernizácie verejného osvetlenia v obci v rozsahu a skladbe požadovanej výzvou KaHR-22VS-1501 MH…

Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Kajal

Zmluva CO

Zmluva o dielo – Thermopol