Kultúra

Kultúra

V roku 2016 má obecný úrad v kultúrnom dome záujem organizovať tanečné kurzy pre deti a dospelých.

Ide o nasledovné kurzy:

  1. Ľudové tance slovenské (deti od 6 do 12 rokov)
  2. Ľudové tance maďarské (deti od 6 do 12 rokov)
  3. Salsa pre dospelých (od 15 do 99 rokov)

Predbežný záujem je potrebné nahlásiť na obecnom úrade alebo na email gabriela.lauro@kajal.sk do 15.12.2015.


V obci sa realizujú rôzne kultúrne podujatia. CSEMADOK organizuje divadelný krúžok, rôzne predstavenia tanečných skupín, aj predstavenie citarovej skupiny.
Klub dôchodcov kultúrne prispieva obci vlastným aktívnym spevokolom.

V obci sa nachádza aj organizácia Slovenský červený kríž a známi je aj miestny zväz poľovníkov „ČEMEZKA“.