Kultúra

Kultúra

Krúžok ľudových tancov
Pred 3 rokmi sme v nasej materskej škôlke zaviedli krúžok ľudových tancov. Pred rokom sme rozšírili krúžok aj pre školákov, v čom by sme radi pokračovali aj tento rok. Touto cestou Vám oznamujeme, že záujemcovia ( od 6 rokov) sa môžu hlásiť u pani Kataríny Orelovej na t. č. 0905 254 961, email: katarinaorel@gmail.com, alebo na obecnom úrade. Krúžokbude zahájený 9. októbra v poobedňajších hodinách v miestnom kultúrnom dome.

 

Néptánc
3 évvel ezelőtt a helyi óvodában elindítottuk a népi játékok szakkörét. A tavalyi év folyamán sikeresen megalakult a néptánc csoport is iskolás gyerekeink számára, amit idén szeretnénk tovább folytatni. Ennek szellemében értesíteni szeretnénk minden táncoslábú gyermeket, diákot, hogy szívesen várjuk jelentkezésüket Orel Katalinnál (katarinaorel@gmail.com, 0905 254 961), illetve a községházán. A foglalkozás 2018 október 9-én veszi kezdetét a délutáni órákban.

 

 


V obci sa realizujú rôzne kultúrne podujatia. CSEMADOK organizuje divadelný krúžok, rôzne predstavenia tanečných skupín, aj predstavenie citarovej skupiny.
Klub dôchodcov kultúrne prispieva obci vlastným aktívnym spevokolom.

V obci sa nachádza aj organizácia Slovenský červený kríž a známi je aj miestny zväz poľovníkov „ČEMEZKA“.