Materská škola - Všeobecné informácie

Všeobecné informácie

MŠ sídli na Hlavnej ulici č.33, má k dispozícii maďarskú triedu, slovenskú triedu a školskú jedáleň. V prípade informácií môžete kontaktovať riaditeľku MŠ na tel. číslo: 0915 702 674