Obec Kajal - Envi - pak - Kajal - Nemeskajal

Obec Kajal – Envi – pak

0

Obec Kajal, ako súčasť systému ENVI – PAK prevádzkujúceho triedený zber odpadu, prispelo v roku 2019 k celkovej úspore produkcie skleníkových plynov  množstve 69 036 000 kg CO2. Na výpočet bola použitá metodika vyvinutá spoločnosťou BIO by Deloitte pre 25 európskych OZV združených v asociácii PRO EUROPE.View Fullscreen

Prílohy

Komentáre sú zakázané.