Odpadové hospodárstvo - Kajal - Nemeskajal

Odpadové hospodárstvo

 

Zberný dvor je otvorený každý piatok /okrem sviatku/ od 13.00 do 18.00 hod. V zimnom období je zatvorený. Termíny sa upresňujú podľa počasia.

 

Zber komunálneho odpadu:

Odvoz komunálneho odpadu sa koná dva krát do mesiaca v UTOROK, ráno od 6:00, žiadame občanov, aby smetné nádoby vyložili včas. Presné dátumy zberu nájdete v kalendári obce. Upozorňujeme občanov, že odvezú iba komunálny odpad vyložený v smetných nádobách, nie vrecia s rôznym druhom odpadu.

 

Zber separovaného odpadu:

Zber separovaného odpadu sa nemení, koná sa podľa harmonogramu vo vydanom obecnom kalendári. Pracovníci obecného úradu budú pri zbere rozdávať plastové vrecia na výmenu a zároveň zaznamenajú, či sa domácnosť zapája do zberu triedeného odpadu. Je potrebné nalepiť príslušný čiarový kód na igelitové vrece s daným separovaným obsahom. O ďalšie kódy môžete požiadať na obecnom úrade.

 

V ďalších fázach budú „zberné ostrovy“ pribúdať, podľa potreby obyvateľov. Ako pomôcka pre rozlíšenie jednotlivých druhov odpadov a ako návod čo do jednotlivých nádob patrí, slúži obrázok v prílohe final_FCC_separovany_sber_2000x1000_preview (1).

KONTAJNERY V CINTORÍNE

Žiadame obyvateľov, aby po uprataní a skrášlení hrobov v cintoríne vhadzovali odpad do určeného kontajnera a nie vedľa neho. Udržujme čistotu a poriadok na spoločných priestoroch.