Odvolanie mimoriadnej situácie - Kajal - Nemeskajal