Oznam - Kajal - Nemeskajal

Oznam

0

Pracovníci Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu so
sídlom vo Viedni v rámci projektu RER 9453 vypracovali dotazník zameraný na radónovú problematiku.. Šíri sa online súčasne v cca 20 krajinách
Európskeho regiónu MAAE systémom “valiacej sa snehovej gule”.
Dotazník môžu vyplniť občania Slovenskej republiky všetkých vekových kategórií,
ale do záverečného vyhodnotenia budú zahrnuté len odpovede od občanov vo veku 18-64  rokov a vyhodnotený bude podľa pokynov MAAE.

Dotazník je k dispozícii online v slovenskom a maďarskom jazyku:

slovenský jazyk: https://steam-sk.limequery.com/272385?newtest=Y&lang=sk
maďarský jazyk: https://steam-sk.limequery.com/272385?newtest=Y&lang=hu

Našim spoločným cieľom je osloviť čo najviac občanov zo všetkých regiónov. Ďakujeme za spoluprácu.

Komentáre sú zakázané.