Oznam - Kajal - Nemeskajal

Oznam

0

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu, ktorá vytvára aj nové podmienky pre páchanie trestnej činnosti a nárast počtu občanov, ktorí sa môžu stať obeťami trestných činov si Vás dovoľujeme  informovať o existencii a dostupnosti informačných kancelárií pre obete trestných činov.

View Fullscreen

Prílohy

  • MV SR (166 kB)
    19.03.2021

Komentáre sú zakázané.