Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe - Kajal - Nemeskajal