Oznámenie o opakovanej dražbe - Kajal - Nemeskajal