Oznámenie o ukončení núdzového stavu na území SR - Kajal - Nemeskajal