Town Twinning - Kajal - Nemeskajal

Town Twinning

View Fullscreen

Názov podujatia: Európa pre občanov – Town Twinning – FOLLOWEU
Termín realizácie: 16-17-18.august 2021
Spolufinancovanie: 5% z celkových výdavkov

Prílohy