Upozornenie - Figyelmeztetés - Kajal - Nemeskajal

Upozornenie – Figyelmeztetés

0

Upozornenie pre občanov v súvislosti so šírením koronavírusu:

•  miestna materská škola bude zatvorená od 11.3 do 13.3.2020, v prípade potreby aj dlhšie, o čom budeme rodičov informovať.

•  rušia sa všetky spoločenské akcie usporiadané v kultúrnom dome a v centre voľného času

(výročné členské schôdze, prednášky, predstavenia, zábavy a pod.) až do odvolania

Žiadame občanov, aby na obecný úrad prichádzali iba v súrnych, najnutnejších prípadoch, t.j. úmrtie príbuzných, vybavovanie pohrebu. Ostatné záležitosti skúste vybaviť telefonicky a elektronicky.

Zároveň žiadame obyvateľov o dôsledné dodržiavanie pokynov, ktoré sú zverejnené v médiách. O danej situácii budeme občanov priebežne informovať. Sledujte, prosím, rozhlasové hlásenia,   našu internetovú stránku www.kajal.sk a facebookovú stránku obce.

Figyelmeztetés a koronavírus terjedédével kapcsolatban:

  • a helyi óvoda 2020.3.11-től 13-ig zárva lesz, szükség esetén tovább is, amit a szülőkkel ismertetünk.
  • a közeljövőben a kultúrházban és a szabadidőközpontban minden rendezvény elmarad ( évzáró tagsági gyűlések, előadások, bálok stb.) A március 15-i koszorúzás is elmarad.

Kérjük lakosainkat, hogy a községi hivatalba is csak sürgős, halaszthatatlan ügyben jöjjenek, pl. hozzátartozó elhalálozása, temetés intézése esetén. A többit próbálják telefonon, vagy elektronikusan intézni.

Továbbá kérjük betartani a médiákban közzétett óvintézkedéseket. Az ezzel kapcsolatos helyzetről folyamatosan értesítjük a lakosságot. Figyeljék a hangosbemondó hirdetéseit, a község www.kajal.sk internetes és facebook oldalát.

Komentáre sú zakázané.