Upozornenie pre občanov, chovateľov ošípaných - Kajal - Nemeskajal