„Územný plán obce Šoporňa “Správa a návrh strategického dokumentu je k nahliadnutiu : - Kajal - Nemeskajal

„Územný plán obce Šoporňa “Správa a návrh strategického dokumentu je k nahliadnutiu :

0

Správa a návrh strategického dokumentu je k nahliadnutiu :
1. v listinnom vyhotovení:
 Obec Šoporňa, č. 1179, 925 52 Šoporňa
 OÚ Galanta, OSŽP, Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta
2. zverejnené na webovom sídle MŽP SR:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-soporna

 

Komentáre sú zakázané.