Verejná vyhláška - Krajský pamiatkový úrad Trnava - Kajal - Nemeskajal