Verejná vyhláška - Oznámenie o vstupe na pozemok - Kajal - Nemeskajal