Verejná vyhláška - oznámenie o vstupe na pozemok - Kajal - Nemeskajal