Verejná vyhláška-oznámenie o začatí územného konania - Kajal - Nemeskajal