Verejná vyhláška-Oznámenie o začatí územného konania - Kajal - Nemeskajal