Výberové konanie na funkciu riaditeľky MŠ - Kajal - Nemeskajal