Výberové konanie - riaditeľ/ka MŠ - Kajal - Nemeskajal