Vyhlásenie mimoriadnej situácie - Kajal - Nemeskajal