Vyhlásenie volieb do Európskeho parlamentu - Kajal - Nemeskajal