VYHLÁSENIE-zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru - Kajal - Nemeskajal