Výpis z uznesenia 4. zasadnutia OZ zo dňa 15.06.2015

Komentáre sú zakázané.