Záložná zmluva UniCredit Bank-OÚ - Kajal - Nemeskajal