Zastupiteľstvo

Zastupiteľstvo

Po komunálnych voľbách konaných dňa 10. novembra 2018 bolo do obecného zastupiteľstva obce Kajal zvolených 9 poslancov.

Z dôvodu zvýšenia úrovne komunikácie medzi občanmi a poslancami, ale aj medzi poslancami a starostom obce, sa obecné zastupiteľstvo rozhodlo zriadiť e-mailové účty, prostredníctvom ktorých sa môžu občania obrátiť na jednotlivých poslancov svojimi komentármi, otázkami, návrhmi ale aj postrehmi týkajúcimi sa života v našej obci.

Jednotlivé e-mailové adresy spolu s menami a funkciami poslancov sú uvedené nižšie.

Peter MADARÁSZ, Ing.
– Zástupca starostu obce
madarasz.peter@kajal.sk


Imrich MIKOS, Bc.
– Predseda komisie finančnej a rozvoja obce
mikos.imrich@kajal.sk


Roland KÁSZ
kasz.roland@kajal.sk


Gabriela LAURO OSZTÉNYI, Ing.
– Predsedníčka komisie sociálnej, školstva a kultúry
gabriela.lauro@kajal.sk


Mária MÉSZÁROSOVÁ, Ing.
meszarosova.maria@kajal.sk


Gyöngyike BORSÁNYIOVÁ

– Predseda komisie pre ochranu verejného záujmu
borsanyi.gyongyike@kajal.sk


Zoltán Dávid FORRÓ

Predseda komisie športu, mládeže a verejného poriadku
forro.david@kajal.sk


Zoltán SZENDRŐDI
szendrodi.zoltan@kajal.sk


Juraj ÓRÁŠ

Predseda komisie ochrany pred požarmi a povodňami
juraj.oras@kajal.sk