Zastupiteľstvo

Zastupiteľstvo

Po komunálnych voľbách konaných dňa 15. novembra 2014 bolo do obecného zastupiteľstva obce Kajal zvolených 9 poslancov.

Z dôvodu zvýšenia úrovne komunikácie medzi občanmi a poslancami, ale aj medzi poslancami a starostom obce, sa obecné zastupiteľstvo rozhodlo zriadiť e-mailové účty, prostredníctvom ktorých sa môžu občania obrátiť na jednotlivých poslancov svojimi komentármi, otázkami, návrhmi ale aj postrehmi týkajúcimi sa života v našej obci.

Jednotlivé e-mailové adresy spolu s menami a funkciami poslancov sú uvedené nižšie.

Peter MADARÁSZ, Ing.
– Zástupca starostu obce
madarasz.peter@kajal.sk


Patrik CSOMÓ, Ing.
– Predseda finančnej komisie
– Predseda komisie pre ochranu verejného záujmu
csomo.patrik@kajal.sk


Linda TYUKOS, Ing.
– Predsedníčka komisie výstavby a rozvoja obce
tyukos.linda@kajal.sk


Gabriela LAURO OSZTÉNYI, Ing.
– Predsedníčka komisie sociálnej, školstva, športu a mládeže
gabriela.lauro@kajal.sk


Mária MÉSZÁROSOVÁ, Ing.
meszarosova.maria@kajal.sk


Gyöngyike BORSÁNYIOVÁ
borsanyi.gyongyike@kajal.sk


Ondrej OREL
orel.ondrej@kajal.sk


Zoltán SZENDRŐDI
szendrodi.zoltan@kajal.sk


Ondrej ĎURÍK
durik.ondrej@kajal.sk