Zastupiteľstvo

Zastupiteľstvo

Vážení občania, nižšie sú pripojené zápisnice z jednotlivých í obecného zastupiteľstva.

Prílohy