Zastupiteľstvo

Zastupiteľstvo

Vážení občania, nižšie sú pripojené zápisnice z jednotlivých zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Prílohy