Zmluva o platení úhrady za poskytovanú sociálnu službu - Kajal - Nemeskajal