Zmluva o poskytnutí dotácie prevencia kriminality - Kajal - Nemeskajal