Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO - Kajal - Nemeskajal