Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Kajal - Nemeskajal