Zmluva o poskytnutí služby - Bauing Slovakia s.r.o. - Kajal - Nemeskajal