Zmluva o poskytnutí služieb - rozvoj odpadového hospodárstva - Kajal - Nemeskajal