Zmluva o poskytovaní služieb - Regio Solution - Kajal - Nemeskajal